Thông báo số 1 - Hội nghị khoa học 2015

THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ HỘI NGHỊ KHOA HỌC

(Nguồn lực của y tế tư nhân góp phần vào nền y tế nước nhà)

 ---

  KÍNH GỬI : Ban Giám đốc các Bệnh viện, Phòng khám tư nhân tại TP Hồ Chí Minh

Vừa qua, Hội hành nghề y tư nhân TPHCM đã có thư ngỏ đến Ban Giám đốc, Nhà đầu tư, Nhà quản trị các Bệnh viện, Phòng khám tư nhân tại TP Hồ Chí Minh với thiện ý kêu gọi sự đóng góp, tham gia Hội nghị khoa học cơ sở y tư nhân – 2015. Đến nay nhiều Bệnh viện, Phòng khám đã bày tỏ đồng tình, ủng hộ cho sự kiện này.

Ban tổ chức HHNYTN cũng  kêu gọi sự đóng góp thực chất của các Bác sĩ, các Thầy cô hiện nay đang công tác tại cơ sở y tế tư nhân tại TPHCM  đăng ký đề tài và bài báo cáo cũng như đăng ký báo cáo viên. Số lượng bài báo cáo cho mỗi Bệnh viện, Phòng khám có thể từ 1 đến 4 đề tài. Chủng loại đề tài bao gồm lĩnh vực đề tài tổng hợp, tổng kết  & chuyên khoa cũng như lĩnh vực quản lý bệnh viện, các đề tài truyền thống hay cập nhật các kỹ thuật mới trong mọi lĩnh vực y khoa và những ứng dụng thành tựu y học trong điều trị, chẩn đoán…

I.  Thể thức bài báo cáo :

- Thời gian báo cáo : 15 phút/1 bài (gồm tóm tắt, biểu đồ, hình ảnh , bảng, không bao gồm tài liệu tham khảo).

- Font chữ : Times New Roman 14, khoảng cách dòng 1.5 lines.

- Sắp xếp bài theo thứ tự sau : tên đề tài, họ và tên tác giả &cộng sự, tóm tắt tiếng Việt và Anh (nếu có)

- Bài toàn văn gồm 6 mục : đặt vấn đề, đối tượng và phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật nghiên cứu, bài luận, kết luận, tài liệu tham khảo.

Ban tổ chức biên tập số lượng và đề xuất đề tài được báo cáo (gồn 15 – 18 báo cáo). Tất cả bài được lựa chọn báo cáo và không lựa chọn đều được đăng trong cuốn Kỷ yếu Y Khoa Tư nhân TPHCM 2015. Đây là món quà dành cho tất cả đại biểu tham dự hội nghị khoa học này.

Trong Kỷ yếu này cũng có phần giới thiệu những hình ảnh, hoạt động, thành tựu của các Bệnh viện. Phần này các Bệnh việc được khuyến khích đăng ký tham gia.

II.  Tài trợ Hội nghị :

Ngoài các Bệnh viện, Phòng khám, chúng tôi kêu gọi các công ty Dược phẩm, Trang thiết bị Y tế, các nhà đầu tư y tế tư nhân tham gia tài trợ cho Hội nghị này :

- Tài trợ vàng : 30.000.000đ

- Tài trợ bạc : 20.000.000đ

- Đồng tài trợ : 10.000.000đ

Quyền lợi nhà tài trợ :

1. Tặng Kỷ yếu hội nghị

2. Poster ở hội nghị

3. Báo cáo giới thiệu cơ sở trong 5 phút

4. Phát sóng truyền hình

III.  Thời gian đăng ký :

- Gửi phiếu đăng ký tham dự  báo cáo viên từ nay đến 30/09/2015.

- Đăng ký đề tài báo cáo từ nay đến 30/09/2015

- Hạn cuối gửi bài toàn văn : 20/09/2015

- Bài gửi về Ban tổ chức bằng email, địa chỉ :

+ Bác sĩ Phan Thanh Hải – Chủ tịch Hội HNYTN TPHCM :

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Địa chỉ : 254 Hòa Hảo, P4, Q10, TPHCM

+ Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng – Phó chủ tịch thường trực Hội HNYTN TPHCM :

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Cô Hương – Thư ký Hội HNYTN TPHCM :

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Trân trọng.

                                                                   HỘI HÀNH NGHỀ Y TƯ NHÂN TPHCM

                                                                                CHỦ TỊCH (đã ký)

                                                                            BS. PHAN THANH HẢI

Địa chỉ liên lạc : VP Hội HNYTN TPHCM                                             

254 Hòa Hảo, P4, Q10, TPHCM

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fax : 39272543