Phấn đấu 100% các bệnh viện có khoa y học cổ truyền

Thủ tướng Chính phủ vừa ban bành kế hoạch hành động về phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020. Kế hoạch nhằm hiện đại hóa và phát triển mạnh y, dược cổ truyền trong bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; củng cố và phát triển tổ chức, mạng lưới y, dược cổ truyền.. ..

Phấn đấu đến năm 2020 đáp ứng cơ bản nhu cầu nhân lực y, dược cổ truyền ở trình độ ĐH; 100% viện có giường bệnh, bệnh viện đa khoa, chuyên khoa có khoa y, dược cổ truyền; 100% phòng khám đa khoa và trạm y tế cơ sở có tổ y, dược cổ truyền. Tuyến T.Ư đạt 15%, tuyến tỉnh 20%, tuyến huyện 25% và tuyến xã 40% khám chữa bệnh bằng y, dược cổ truyền vào 2020. Đồng thời, hiện đại hóa y, dược cổ truyền và kết hợp với y dược hiện đại; đáp ứng nhu cầu thiết yếu về dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu đảm bảo cho các cơ sở khám chữa bệnh. Chuẩn hóa trình độ chuyên môn đội ngũ lương y, lương dược, tăng cường vai trò của Hội Đông y Việt Nam... Chính phủ yêu cầu, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020. Hàng năm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Theo GiadinhNet