Xây dựng phụ cấp ưu đãi nghề trong ngành y tế

Áp dụng phụ cấp ưu đãi nghề 60% đối với viên chức làm công việc xét nghiệm,…

Cho ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức (CCVC) công tác tại các cơ sở y tế công lập và VC làm chuyên môn y tế tại các cơ quan, đơn vị, trường học, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Bộ Y tế hoàn thiện dự thảo trên theo hướng áp dụng phụ cấp ưu đãi nghề 60% đối với VC làm công việc xét nghiệm, phòng chống bệnh truyền nhiễm, kiểm dịch y tế biên giới. Đối với CCVC không trực tiếp làm chuyên môn y tế; VC y tế làm công tác quản lý phục vụ tại các đơn vị sự nghiệp y tế nói chung (trừ đối tượng làm công tác quản lý phục vụ tại các chuyên khoa HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần, giải phẫu bệnh lý, pháp y); lao động hợp đồng; viên chức làm công tác chuyên môn y tế tại cơ quan, đơn vị, trường học thì đơn vị căn cứ vào đặc thù công việc và nguồn thu để tự xem xét, quyết định nhưng không vượt quá mức quy định đối với người có điều kiện làm việc tương đương tại đơn vị theo quy định của Nghị định.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Nghị định trên, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Được biết, đến nay đã có hơn 86% cán bộ viên chức ngành y tế được hưởng chế độ phụ cấp này. Đặc biệt chế độ phụ cấp đã có tác dụng thu hút và ổn định lao động ở một số chuyên khoa khó tuyển lao động, như đối với những cán bộ viên chức trực tiếp điều trị, chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS đã được hưởng mức phụ cấp cao nhất là 50%.

Theo Trang tin Chinh Phu