Bệnh viện tư nhân hoạt động sau một năm sẽ được tham gia xếp hạng?

Theo Dự thảo Thông tư hướng dẫn xếp hạng bệnh viện tư nhân đang được Bộ Y tế lấy ý kiến đóng góp quy định bệnh viện tư nhân hoạt động sau một năm kể từ ngày Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân sẽ được tham gia xếp hạng bệnh viện.

Bệnh viện tư nhân được xếp hạng dựa trên nguyên tắc đánh giá chấm điểm theo 5 nhóm tiêu chuẩn về:

1. Quy mô giường bệnh và nội dung hoạt động

2. Cơ cấu lao động, trình độ chuyên môn

3. Cơ sở hạ tầng

4. Trang thiết bị y tế và thông tin liên lạc

5. Khả năng chuyên môn kỹ thuật.

10

Bệnh viện tư nhân sau 03 năm xếp hạng phải thẩm định lại (Ảnh minh họa)

Thông tư này quy định, trong thời gian 03 năm kể từ ngày có quyết định xếp hạng, cơ quan ra quyết định xếp hạng sẽ thẩm định lại để quyết định lên hạng tiếp nếu bệnh viện có tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, nhân sự, trang thiết bị, áp dụng kỹ thuật mới và được xếp hạng có thời gian ít nhất một năm, hoặc xuống hạng nếu bệnh viện không đủ tiêu chuẩn giữ hạng theo quy định của Thông tư này. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên, mục đích của việc xếp hạng bệnh viện tư nhân là nhằm đánh giá năng lực hoạt động của bệnh viện, khuyến khích bệnh viện không ngừng hoàn thiện về cơ sở vật chất, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, tăng cường trang thiết bị hiện đại, áp dụng kỹ thuật chuyên môn mới để nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh; Tham gia đăng ký khám bệnh, chữa bệnh, chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật Việt Nam; Phân tuyến chuyên môn kỹ thuật…

TTĐT Đảng Cộng Sản Việt Nam