HỘI THẢO "RỦI RO TỪ THIẾT BỊ Y TẾ VÀ AN TOÀN NGƯỜI BỆNH"

 

HỘI HÀNH NGHỀ Y TƯ NHÂN TPHCM - 2018

 

THÔNG BÁO SỐ 1


 

HỘI THẢO : "RỦI RO DO THIẾT BỊ Y TẾ VÀ AN TOÀN NGƯỜI BỆNH"

 

Báo cáo viên : Mr. ERIC WOO - Giám đốc Vùng Châu Á - Thái Bình Dương

(www.ecri.org)

 

Tổ chức ngày thứ Bảy - 26/05/2018

Vào lúc : 9 giờ

Tại : Hội trường của Trung Tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe (59B Nguyễn Thị Minh Khai, Q1)

Ngôn ngữ : tiếng Anh

Đối tượng tham dự : Đại diện Ban Thiết bị của các Bệnh viện

Đăng ký tham dự : gửi qua email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. thông tin cá nhân (Tên họ - Đơn vị - Địa chỉ - Điện thoại - Email) đến ngày 15/05/2018.

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO