V/V BỔ SUNG PHẠM VI HÀNH NGHỀ CHUYÊN MÔN VÀO CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐÃ CẤP

 

Căn cứ vào Nghị định 155/NĐ-CP, Công văn 787/BYT-KCB 2021, Thông tư 21/2019/TT-BYT, Thông tư 43/2013/TT-BYT, Sở Y tế TP.HCM bắt đầu cho phép cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn các chuyên khoa vào Chứng chỉ Hành nghề (CCHN) của chuyên khoa đã cấp (cùng hệ Nội hay cùng hệ Ngoại) cho các Bác sĩ có giấy chứng nhận theo học từng đợt học có các nội dung ghi trong giấy xác nhận hoặc tín chỉ hoặc chương trình đào tạo, bồi dưỡng về các chuyên khoa liên quan với tổng thời gian tối thiểu 6 tháng (trừ chuyên khoa RHM), mà không cần có chứng thực thời gian thực hành 18 thángnhư trước đây

Riêng chuyên khoa Y học Gia đình (YHGĐ), theo đúng chủ trương khuyến khích của BYT, giấy chứng nhận theo học từng đợt học có các nội dung ghi trong giấy xác nhận hoặc tín chỉ hoặc chương trình đào tạo, bồi dưỡng về y học gia đình với tổng thời gian tối thiểu 3 tháng

Các BS có nhu cầu có thể nộp hồ sơ online trên website của Sở Y tế TP.HCM và liên hệ trực tiếp phòng Nghiệp vụ Y nếu có gì chưa rõ