THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ CẤP THẺ HỘI VIÊN HỘI Y HỌC TP HCM

Thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 4 khóa VII, Hội Y Học Tp.HCM tiến hành cấp thẻ hội viên bắt đầu từ quý 1/2011. Công tác cấp thẻ hội viên sẽ căn cứ theo đăng ký cá nhân qua thông tin cấp thẻ hội viên và đề xuất từ danh sách đề nghị cấp thẻ hội viên của các Hội thành viên trực thuộc Hội Y Học TP HCM.

* Các Hội viên Hội Hành Nghề Y Tư Nhân cần điền đầy đủ các thông tin theo biều mẫu sau:

 

THÔNG TIN CẤP THẺ HỘI VIÊN HỘI Y HỌC TP.HCM

Tên hội viên:................................................................ Nam            Nữ

Sinh ngày:................................... tại………………………………………..

Hội thành viên:.................................................................................................

Chức vụ Hội:...................................................................................................

Địa chỉ thường trú:...........................................................................................

ĐT:.................................................................................................................

E-mail:.............................................................................................................

Nơi công tác:...................................................................................................

 

                Văn bằng

(Ghi bằng chính trong hành nghề)

 

Năm tốt nghiệp

Nơi đào tạo

Học vị (Ghi học vị cao nhất)

 

Năm công nhận

Nơi đào tạo

Học hàm (Ghi chức danh cao nhất)

 

Năm công nhận

Nơi công nhận

 

     Ngày   Tháng   Năm                                                Ngày  Tháng  Năm

                                                                                   Người cung cấp thông tin ký tên

           Phê duyệt

của chủ tịch Hội thành viên

 

 

* Đề nghị các hội viên gửi thông tin trên kèm 2 ảnh 2x3 (ghi rõ họ tên sau ảnh) về VP Hội HNYTN theo địa chỉ : 21 Lý Văn Phức, P.Tân Định , Q.1 – ĐT: 66748641, Fax: 38206210

  Hoặc gửi theo địa chỉ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (kèm theo file ảnh có ghi mã số ảnh )