Tóm Tắt Luật Khám Chữa Bệnh

TÓM TẮT NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý CỦA LUẬT KHÁM CHỮA BỆNH

 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 gồm 9 chương91 điều. Chúng tôi xin giới thiệu tóm lược những điểm quan trọng cần lưu ý của Luật khám bệnh như sau:

 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Nguyên tắc trong hành nghề KCB

- Tôn trọng quyền của người bệnh, bí mật thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư

- Bảo đảm đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề

- Tôn trọng, hợp tác và bảo vệ người hành nghề khi làm nhiệm vụ

2. Các hành vi bị cấm khi hành nghề

- Từ chối hoặc cố ý chậm cấp cứu người bệnh

- Khám bệnh, chữa bệnh không có chứng chỉ hành nghề hoặc trong thời gian bị đình chỉ

- Thuê, mượn, cho thuê, cho mượn chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hoạt động

- Bán thuốc cho người bệnh dưới mọi hình thức (trừ BS đông y, lương y)

- Áp dụng phương pháp chuyên môn chưa được công nhận, thuốc chưa được phép lưu hành

- Sử dụng rượu, bia, thuốc lá khi khám bệnh, chữa bệnh.

- Vi phạm quyền của người bệnh

- Cán bộ, công chức, viên chức y tế thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành bệnh viện hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân

- Đưa, nhận, môi giới hối lộ trong KCB

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BỆNH

1. Quyền của người bệnh

- Được điều trị bằng phương pháp an toàn theo đúng quy định chuyên môn kỹ thuật

- Được giữ bí mật thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án.

- Được tôn trọng danh dự

- Được cung cấp thông tin, giải thích, tư vấn đầy đủ về tình trạng bệnh, kết quả, rủi ro có thể xảy ra để lựa chọn phương pháp chẩn đoán và điều trị.

- Chấp nhận hoặc từ chối tham gia nghiên cứu y sinh học về KCB

- Được cung cấp thông tin tóm tắt về hồ sơ bệnh án

- Quyền được từ chối chữa bệnh và ra khỏi cơ sở KCB

2. Nghĩa vụ của người bệnh

- Nghĩa vụ tôn trọng người hành nghề

- Chấp hành chỉ định chẩn đoán, điều trị của người hành nghề

- Nghĩa vụ chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh

 

NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

1. Quyền của người hành nghề

- Được quyết định và chịu trách nhiệm về chẩn đoán, phương pháp điều trị bệnh trong phạm vi hoạt động chuyên môn.

- Được ký hợp đồng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh với các cơ sở KCB nhưng chỉ được chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cho một cơ sở KCB.

- Được pháp luật bảo vệ và không phải chịu trách nhiệm khi thực hiện đúng quy định về chuyên môn kỹ thuật mà vẫn xảy ra tai biến

- Được đề nghị cơ quan, tổ chức, hội nghề nghiệp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình khi xảy ra tai biến đối với người bệnh

2. Nghĩa vụ của người hành nghề

- Thực hiện đúng quy định chuyên môn kỹ thuật và chịu trách nhiệm về việc KCB của mình

- Không được kê đơn, chỉ định dùng dịch vụ KCB, gợi ý chuyển người bệnh tới cơ sở KCB vì vụ lợi.

- Giữ bí mật tình trạng bệnh, những thông tin mà người bệnh đã cung cấp và hồ sơ bệnh án.

3. Xác nhận quá trình thực hành đối với bác sĩ

- 18 tháng thực hành tại BV, viện nghiên cứu có giường bệnh

- Đối với Giám đốc, trưởng khoa : thời gian là 36 tháng

4. Điều kiện cấp lại chứng chỉ hành nghề

- Có đủ điều kiện theo Điều 18 của Luật & có giấy chứng nhận đã cập nhật kiến thức y khoa liên tục

5. Thu hồi chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hành nghề

- Người hành nghề không hành nghề trong thời hạn 02 năm liên tục

- Người hành nghề không cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong thời gian 02 năm liên tiếp

 

CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

1. Các hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bao gồm: Bệnh viện; Cơ sở giám định y khoa; Phòng khám đa khoa; Phòng khám chuyên khoa, bác sỹ gia đình (một hình thức của phòng mạch); Phòng chẩn trị y học cổ truyền; Nhà hộ sinh; Cơ sở chẩn đoán; Cơ sở dịch vụ y tế; Trạm y tế cấp xã và tương đương; Các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác.

2. Quyền và trách nhiệm của cơ sở KCB

- Thực hiện các hoạt động KCB theo quy định

- Được thu các khoản chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật

- Công khai thời gian làm việc, niêm yết giá dịch vụ và thu theo đúng giá đã niêm yết.

3. Quy định cấp lại/ điều chỉnh giấy phép hoạt động

- Khi thay đổi quy mô, phạm vi hoạt động phải làm thủ tục đề nghị điều chỉnh giấy phép

- Trường hợp thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc thay đổi địa điểm phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động.

- Trường hợp giấy phép hoạt động bị mất hoặc bị hư hỏng được cấp lại giấy phép hoạt động.

4. Trường hợp phải chuyển cơ sở KCB

- Bệnh vượt quá khả năng điều trị và điều kiện vật chất của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Bệnh không phù hợp với phân tuyến chuyên môn kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;

- Theo yêu cầu của người bệnh.

5. Hồ sơ bệnh án (HSBA)

- HSBA nội trú, ngoại trú được lưu trữ ít nhất 10 năm; HSBA tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt được lưu trữ ít nhất 15 năm; HSBA đối với người bệnh tâm thần, người bệnh tử vong được lưu trữ ít nhất 20 năm. Trường hợp lưu trữ hồ sơ bệnh án bằng bản điện tử thì phải có bản sao dự phòng.

6. Bắt buộc chữa bệnh

- Mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A và bệnh tâm thần ở trạng thái kích động có ý tưởng, hành vi tự sát hoặc gây nguy hiểm cho người khác theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG KỸ THUẬT, PHƯƠNG PHÁP MỚI TRONG KCB

- Có đủ điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, thiết bị để có thể áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới.

- Được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế thẩm định và cho phép áp dụng (Sau khi kết thúc giai đoạn triển khai thí điểm, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp báo cáo kết quả và quy trình kỹ thuật đã được xây dựng hoàn thiện cho Bộ Y tế hoặc Sở Y tế để thẩm định)

 

QUY ĐỊNH VỀ SAI SÓT CHUYÊN MÔN, GIÁ DỊCH VỤ TRONG KCB

1. Trách nhiệm của người hành nghề, cơ sở KCB khi xảy ra tai biến trong KCB

- Trường hợp xảy ra tai biến do sai sót chuyên môn kỹ thuật; hoặc các trường hợp được xem là bất khả kháng dẫn đến tai biến trong thì doanh nghiệp bảo hiểm mà cơ sở KCB đã mua bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường thiệt hại

- Nếu đã thực hiện đúng các quy định chuyên môn kỹ thuật trong quá trình KCB nhưng vẫn xảy ra tai biến thì cơ sở KCB và người hành nghề không phải bồi thường thiệt hại

2. Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp về KCB là 05 năm kể từ khi sự việc xảy ra

3. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh : Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân được quyền quyết định và phải niêm yết công khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.