Pháp lý & Tư vấn

Luật Khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 gồm 9 chương và 91 điều. Chúng tôi xin giới thiệu tóm lược những điểm quan trọng cần lưu ý của Luật khám bệnh như sau:

Xem tiếp...

Số: 40/2009/QH12 (ban hành ngày 23/11/2009) Luật Khám chữa bệnh (có hiệu lực từ 01 tháng 01 năm 2011)

Xem tiếp...