Thông báo tham dự Hội Nghị Tim mạch Miền Trung & Tây nguyên lần thứ VI

Hội Nghị Tim mạch miền Trung và Tây nguyên lần thứ VI sẽ được tổ chức tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) từ ngày 05 – 06/08/2011. Hội nghị sẽ đón tiếp các bác sỹ chuyên khoa Tim mạch Nội - Ngoại – Nhi; các bác sỹ chuyên khoa hệ Nội - Ngoại và các chuyên khoa liên quan thuộc các BV tuyến trung ương, tỉnh, huyện, thành phố tham dự. Đặc biệt hội nghị sẽ có các Giáo sư, bác sĩ đầu ngành trong và ngoài nước tham gia báo cáo và đây chính là cơ hội để các bác sỹ trao đổi, học hỏi kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực chuyên ngành Tim-Mạch.

 

Các bác sĩ có nhu cầu đăng ký tham gia báo cáo và tham dự các chương trình báo cáo tại Hội nghị xin vui lòng tìm hiểu thông tin chi tiết và cách thức đăng ký, thể lệ, thời hạn và lệ phí tham dự theo các biểu mẫu sau:

1. Thông báo của Ban Tổ chức

 

Hội nghị Tim mạch miền Trung và Tây Nguyên lần thứ VI

Hội nghị Tim mạch miền Trung và Tây Nguyên lần thứ VI (Buôn Ma Thuột 5-6/8/2011)

THÔNG BÁO SỐ 1
HỘI NGHỊ TIM MẠCH MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN LẦN THỨ VI
BUÔN MA THUỘT 5-6/8/2011
Kính gửi: Quý vị Đại biểu...........................................................................................

Được sự đồng ý của UBND tỉnh ĐắkLắk, Hội Tim mạch học Việt Nam, Sở Y tế ĐắkLắk; Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk xin trân trọng thông báo:
Hội Nghị Tim mạch miền Trung và Tây nguyên lần thứ VI sẽ được tổ chức tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk từ ngày 5 - 6 tháng 8 năm 2011.
Hội nghị sẽ đón tiếp các bác sỹ chuyên khoa tim mạch Nội - Ngoại - Nhi và các chuyên khoa liên quan thuộc các bệnh viện tuyến trung ương, tỉnh, huyện, thành phố trong cả nước. Hội nghị sẽ có các giáo sư đầu ngành trong nước và nước ngoài tham dự. Hội nghị cũng là dịp để các bác sỹ trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên ngành Tim-Mạch và là cơ hội tham quan du lịch, tìm hiểu và trao đổi văn hoá giữa các vùng miền trong cả nước.


I- Báo cáo khoa học: Báo cáo khoa học gửi về Hội nghị bao gồm:
1) Bài báo cáo nghiên cứu khoa học:
* Bản tóm tắt (Abstract): bản tóm tắt bằng tiếng Việt (kèm bản dịch sang tiếng Anh) một trang riêng, nội dung khoảng 300-500 từ, khổ giấy A4, chừa lề phải 2cm, lề trái 3cm, lề trên và dưới 2,5cm, cỡ chữ 12-13, cách dòng 1,5 line, font chữ Unicode, kiểu Times New Roman (các font chữ khác không chấp nhận). Họ và tên tác giả, nơi làm việc, không ghi, chức danh, học vị.
Nội dung bản tóm tắt gồm 4 phần: Mục tiêu (objectives), phương pháp nghiên cứu (methods), kết quả (results) và kết luận (conclusions).
* Bài toàn văn (Full text): dài 4-6 trang A4, đánh máy theo quy định trên, tài liệu tham khảo: không quá 10 tài liệu theo thứ tự tài liệu tiếng Việt trên, tiếng nước ngoài xuống dưới theo tên tác giả. Cần nêu đủ: tên tác giả, năm xuất bản, tên bài báo, tập san, báo, quyển (tập), số, trang, xếp theo thứ tự vần A, B, C (tên tác giả). Bài gửi kèm theo đĩa mềm hoặc gửi email theo địa chỉ dưới đây.
2) Bài báo cáo chuyên đề:
Hình thức giống bài báo cáo khoa học gồm tóm tắt, bài toàn văn, nội dung không quá 10 trang kể cả tài liệu tham khảo.
Lưu ý:
- Tên tác giả, địa chỉ, số điện thoại (liên hệ chính) ngay phía dưới bản tóm tắt.
- Các bài báo cáo công trình nghiên cứu khoa học và báo cáo chuyên đề, bản tóm tắt và bài toàn văn đều gửi kèm đĩa mềm ghi lại hoặc email địa chỉ dưới đây.

II- Địa chỉ gửi bài:


ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Từ Đà Nẵng trở ra

Từ Quảng Nam trở vào

GS.TS. Huỳnh Văn Minh
Mobile: 0914062226

BSCK II. Bùi Trường Phong
Mobile: 0913493896

BSCK II. Ngô Văn Hùng
Mobile: 0913496761

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Địa chỉ: Trường Đại học Y Dược Huế - Số 06 Ngô Quyền - Tp. Huế

Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk - Số 02 Mai Hắc Đế - Tp. Buôn Ma Thuột

 

Website: http://benhviendaklak.org.vn

III. Hình thức báo cáo: (có thể đăng ký trước)
- Báo cáo diễn dàn (oral presentation) hoặc bằng bích báo (poster presentation).
- Báo cáo viên Việt Nam nên chuẩn bị thêm bản báo cáo tiếng Anh để các báo cáo viên nước ngoài theo dõi.
- Báo cáo viên nước ngoài cũng cần có bản tiếng Việt chiếu song song, nhằm hạn chế thời gian phiên dịch.
- Thời gian báo cáo viên 10 phút cho báo cáo các công trình nghiên cứu khoa học và 15-20 phút cho báo cáo chuyên đề.

IV- Thời gian cuối nộp bài: 01/04/2011.

V- Đăng vào kỷ yếu Hội nghị
Tất cả các báo cáo công trình nghiên cứu khoa học và bài báo cáo chuyên ngành đều được trình bày và in vào kỷ yếu các công trình nghiên cứu khoa học Hội Nghị Tim mạch miền Trung và Tây Nguyên. In toàn văn hoặc tóm tắt tùy theo chất lượng của bài báo cáo.
Chúng tôi rất mong các hội viên Hội tim mạch Việt Nam, các bác sỹ công tác ở mọi miền đất nước thuộc các Bệnh viện Trung ương, Bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố, Trung tâm y tế quận - huyện, các Bệnh viện tư nhân, đặc biệt các Giáo sư, Tiến sỹ trong và ngoài nước hưởng ứng nhiệt tình, tham dự Hội Nghị Tim mạch miền Trung và Tây nguyên lần thứ VI trong thời gian tới tại thành phố Buôn Ma Thuột, thành phố của hương cà phê và đầy sắc màu văn hoá các dân tộc.

 

Buôn Ma Thuột, ngày 20 tháng 01 năm 2011

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI TIM MẠCH VIỆT NAM
Chủ tịch Hội tim mạch miền trung

 

GS.TS HUỲNH VĂN MINH

TM. BAN TỔ CHỨC
Giám đốc BVĐK tỉnh Đắk Lắk

 

BS. CKII BÙI TRƯỜNG PHONG

 

 

 

 

 

2. Phiếu đăng ký của Chủ tọa đoàn và báo cáo viên Việt Nam tại Hội nghị Tim mạch miền Trung và Tây Nguyên lần thứ VI

 

ĐĂNG KÝ  CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN VÀ BÁO CÁO VIÊN VIỆT NAM

TẠI HỘI NGHỊ TIM MẠCH MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN LẦN THỨ VI

 

Họ và tên:.............................................................................................................                    ............................................................................................................................                    ............................................................................................................................

Học hàm/học vị:...................................................................................................

Chức vụ:..............................................................................................................

Cơ quan công tác:................................................................................................

............................................................................................................................

Telephone:...........................................................................................................

Email:...................................................................................................................

Tôi không đồng ý tham gia Hội nghị                                                                     ’

Tôi đồng ý tham gia Hội nghị                                                                               ›

Những chủ đề tôi muốn trình bày tại Hội nghị là( theo thứ tự ưu tiên)

1.

2.

3.

Những chủ tọa và báo cáo viên trong và ngoài nước mà tôi muốn giới thiệu cho Hội nghị  (xin ghi rõ họ tên, chức danh và địa chỉ liên lạc):

1.

2.

3.

Tôi xin gủi kèm theo đây sơ yếu lý lịch khoa học ( CV) của tôi để ban tổ chức tiện tham khảo.

Ý kiến đóng góp khác:

 

 

 

 

…………, ngày     tháng      năm 2011

 

Người đăng ký

 

 

3. Phiếu đăng ký tham dự Hội nghị Tim mạch miền Trung và Tây Nguyên lần thứ VI

 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

HỘI NGHỊ TIM MẠCH MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN LẦN THỨ VI

05 – 06 tháng 8 năm 2011

 

 

 

 

 

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI NGHỊ

 

- Họ và tên: …………………………………………………………............   5 Nam /  5 Nữ

- Cơ quan, đơn vị: ………………………………………………………………….………………….

- Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………. Email: ……………………………………………...

CHUYÊN NGÀNH: (Đánh dâu √ vào ô thích hợp):

5    Lâm sàng Tim mạch

5    Tim mạch Can thiệp

5    Nội khoa chung

5    Phẫu thuật Tim mạch

5    Phẫu thuật viên

5    Siêu âm tim

5    Điện sinh lý và RL nhịp tim

5    Bác sỹ đa khoa

5    KTV/ĐD chuyên ngành

5    Khác

 

 

 

 

         

 

LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ (VNĐ)

Đối tượng

Lệ phí (đến ngày 15/6/2011)

Lệ phí (sau ngày 15/6/2011)

Tiền hội nghị

Tự do

Tự do

Hội viên HTMVN

200.000

300.000

Không phải hội viên

300.000

400.000

Y tá, KTV, Triển lãm

100.000

200.000

Người đi cùng

100.000

200.000

Hình thức thanh toán

CHUYỂN KHOẢN: Bệnh viện Đa khoa ĐắkLắk – 02 Mai Hắc Đế, TP. Buôn Ma Thuột - Số TK: 934020000106 - Kho bạc nhà nước tỉnh ĐắkLắk

Thông tin tài khoản người đăng ký: Tên tài khoản : ………………………………………………Số tài khoản: …………………………………………………………………………..

Tên Ngân Hàng: ……………………………………………………………………………………………………Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………

( Xin vui lòng điền tên của quí vị sau tấm séc/ hối phiếu để BTC nhanh chóng tiếp nhận đăng ký của quí vị)

TIỀN MẶT: Ban Thư ký Hội Nghị, 02 Đường Mai Hắc Đế, TP. Buôn Ma Thuột, ĐắkLắk – Liên hệ:

 

Thư khẳng định sẽ được gửi qua email hoặc fax

 

Phần thuộc BTC

Số đăng ký:

Ngày:

CÁCH ĐĂNG KÝ

Gửi Fax: ………………./ Gửi file đính kèm về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                                                        : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

/ Gửi Thư: Ban Thư Ký Hội Nghị Tim mạch miền Trung và Tây nguyên lần thứ VI, 02 Đường Mai Hắc Đế, Tp Buôn Ma Thuột, ĐắkLắk

HẠN ĐĂNG KÝ:

Thời hạn đăng ký trước hội nghị là 15 tháng 6 năm 2011. Sau thời gian trên, mời quí vị đăng ký tại chỗ.

 

HUỶ/ CHUYỀN ĐỔI ĐĂNG KÝ:

BTC chỉ chấp nhận các đơn xin huỷ/ chuyển đổi đăng ký bằng văn bản chậm nhất là ngày 15 tháng 6 năm 2011. BTC sẽ không chấp nhận đơn xin huỷ/ chuyển đổi đăng ký sau ngày trên.

Phí huỷ/ chuyển đổi đăng ký là 20% phí đăng ký nếu đơn nộp trước ngày 15 tháng 6 và 50% phí đăng ký nếu đơn nộp trước ngày 15 tháng 6. Đơn nộp sau ngày 15 tháng 6 sẽ không được hoàn trả lại phí đăng ký. BTC sẽ tiến hành trả lại phí đăng ký sau khi Hội nghị kết thúc.

 

Khách sạn Dakruco, 30 Nguyễn Chí Thanh thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk

Ban Tổ Chức Hội nghị

Tel: (0500) 3917918; 0913496761

Fax: .....................

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.htmmttn.com