Bác sĩ “công" vẫn được khám “tư”?

Thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh ý kiến lo lắng của một số bác sĩ sau thời điểm 31/12 tới, họ sẽ không được làm tại các phòng mạch tư.

Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), TS Lương Ngọc Khuê khẳng định: Đúng là Mục 7, Điều 79 thông tư hướng dẫn Pháp lệnh về hành nghề y, dược tư nhân quy định: Hết năm 2010, cán bộ, công chức đang công tác trong các bệnh viện, cơ sở y tế công lập không được hành nghề y, dược tư nhân. Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2011, các hoạt động khám chữa bệnh lại tuân theo Luật Khám chữa bệnh. Chương IX, Điều 90 của luật đã nêu rõ: “Khi luật này có hiệu lực thì Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 hết hiệu lực”.

Như vậy, theo quy định của luật, các bác sĩ đang làm việc tại các bệnh viện, cơ sở y tế công lập vẫn được hành nghề y, dược tư nhân. Tuy nhiên, phạm vi hành nghề cũng phải giới hạn, theo mục 13, Điều 6: “Không được thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành bệnh viện tư nhân hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử tham gia quản lý, điều hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phần vốn của Nhà nước”.

Theo Giadinh.net