Không được để trống những mục dấu *Sau khi đọc điều lệ Hội Hành nghề Y tư nhân TP.HCM, tôi tự nguyện xin đăng ký trở thành hội viên và đảm bảo tính chính xác của tờ đăng kí này cũng như cam kết thực hiện nghiêm túc điều lệ Hội và đóng hội phí đầy đủ khi được công nhận hội viên.

- Ban chấp hành Hội thống nhất mức phí gia nhập là 120.000 VNĐ/năm/ Hội viên

- Chuyển khoản: Hội Hành nghề Y tư nhân TP. HCM số TK: 007.100.4638294 (VND) Ngân hàng ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM

- NV Văn phòng Hội: Cô Minh Hương (0908991101)