THÔNG BÁO ĐÓNG GÓP

HỘI Y HỌC & HỘI HÀNH NGHỀ Y TƯ NHÂN

Cần góp 1.000 bộ bảo hộ cho bác sĩ, nhân viên y tế đang chống dịch covid 19. Giá một bộ là 85.000 VNĐ. Bác sĩ góp sức xin nhắn tin về điện thoại BS HẢI: 0903840236 góp bao nhiêu bộ.

Chân Thành Cảm Ơn.