Nghiên cứu Hiệu quả điều trị bệnh nha chu lên khả năng kiểm soát đường huyết

Đối tượng: Ngày càng nhiều chứng cứ cho thấy ảnh hưởng của viêm nha chu lên sức khỏe chung của  toàn cơ thể. Nghiên cứu này nhằm đánh giá hiệu quả của việc điều trị bệnh nha chu lên khả năng cải thiện đường huyết trong nhóm bệnh nhân đái tháo đường

Thiết kế và phương pháp: Tìm kiếm trên y văn (cho đến tháng 03 năm 2009) thông qua hệ thống dữ liệu từ 2 nguồn MEDLINE và Cochrane Library. Chọn các nghiên cứu công bố dựa trên 1) Nghiên cứu gốc. 2) Nghiên cứu trên bênh nhân đái tháo đường với nhóm can thiệp điều trị bệnh nha chu và nhóm chưng không can thiệp. 3)Thời gian nghiên cứu ≥3 tháng.

Kết quả: tầm soát 639 nghiên cứu đã được nhận dạng ban đầu và tham khảo kết quả của 5 bài báo phù hợp. Có tất cả 371 bệnh nhân được chọn vào phân tích với viêm nha chu như là yếu tố tiên đoán và sự thay đổi hoàn toàn kết quả HbA1c (ΔA1C) như là kết quả quan sát. Thời gian theo dõi từ 3-9 tháng. Toàn bộ các nghiên cứu trên đều cho thấy kết quả cải thiện đường huyết sau điều trị bệnh nha chu so với nhóm chứng (giới hạn ΔA1C: từ −1.17 đến −0.05%). Kết quả phân tích gộp cho thấy khác biệt trung bình của ΔA1C trước và sau điều trị là - 0.40% (95% CI −0.77 to −0.04%, P = 0.03) ở nhóm bệnh nhân đái tháo đường típ 2 được can thiệp điều trị. Tuy nhiên, sự cải thiện % HbA1c này phải được diễn dịch rất thận trọng do giới hạn về độ mạnh của các chứng cứ từ các nghiên cứu không đồng nhất (59.5%, P = 0.04).

Kết luận: Dữ liệu từ các phân tích gộp nếu trên cho thấy việc điều trị các bệnh nha chu giúp cải thiện việc kiển soát đường huyết cho bệnh nhân đái tháo đường típ 2, ít nhất là 3 tháng.

BS. TRƯƠNG DẠ UYÊN – BV Hoàn Mỹ Sài Gòn lược dịch

Nguồn: Wijnand J. Teeuw, Victor E.A. Gerdes, Bruno G. Loos.

Diabetes Care, vol 33; No 2; 421- 427