Điều trị Nhiễm Helicobacter Pylori 2010

Hiệu quả ngày càng giảm của việc tiệt trừHelicobacter Pylori bằng phác đồ tiêu chuẩn điều trị bộ 3 là điều đã được công nhận. Ở nhiều nước việc kháng thuốc, đặc biệt là đối với clarithromycin đã lên đến mức độ báo động khiến việc điều trị bằng phác đồ bộ ba tiêu chuẩn hiện nay không còn được xem là phù hợp nữa.

- Hai nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến vấn đề kháng thuốc là việc bệnh nhân đã từng tiếp xúc trước đó với kháng sinh và sự tuân thủ điều trị.

- Các phác đồ dựa trên bismuth và levofloxacin, trước đây chủ yếu được xem là chọn lựa điều trị hàng thứ 2, nay đã nổi lên như chọn lựa điều trị ưu việt hàng đầu.

- Các thử nghiệm điều trị tuần tự (sequential) và đồng thời (concomitant) cũng cho thấy sự cần thiết của các phương thức điều trị này ở các quần thể khác nhau.

- Các chọn lựa cho việc điều trị hàng thứ 3 và kế tiếp gồm những phác đồ cơ bản dựa trên furazolidone và rifabutin.

- Thực hiện các thử nghiệm về độ nhạy là cần thiết để cập nhật chính xác các dữ liệu, đồng thời đem lại ý nghĩa về mặt lâm sàng khi phải đối phó với các trường hợp khó khăn trong tiệt trừ vi khuẩn.

- Tuy nhiên, tất cả các phác đồ này chỉ có hiệu quả khi người bệnh tuân thủ điều trị. Một khi đảm bảo được việc tuân thủ và theo dõi sát kết quả điều trị, các báo cáo đã cho thấy gần như có khả năng đạt được mục tiêu tiệt trừ vi khuẩn hoàn toàn.

Tham khảo các phác đồ điều trị được đề nghị để tiệt trừ nhiễm H. pylori  được đồng thuận sử dụng từ năm 2004 đến nay

A - Điều trị đầu tay (First-line Therapy)  (7–10 ngày)
PPI liều tiêu chuẩn uống ngày 2 lần +
Clarithromycin 500 mg uống ngày 2 lần +
Amoxicillin 1 g uống ngày 2 lần

B - Điều trị hàng 2  (Second-line Therapy)  (10–14 ngày)
PPI liều tiêu chuẩn uống ngày 2 lần +
Metronidazole 500 mg uống ngày 3 lần hoặc amoxicillin 1 g uống ngày 2 lần + Tetracycline 500 mg uống ngày 4 lần +
Bismuth subcitrate 120 mg uống ngày 4 lần

C - Phác đồ cứu nguy (Rescue Therapies)
PPI liều tiêu chuẩn uống ngày 2 lần +
Rifabutin 300 mg uống ngày 1 lần +
Amoxicillin 1g uống ngày 2 lần
trong 7 ngày

Hoặc

PPI liều tiêu chuẩn uống ngày 2 lần +
Amoxicillin 1g uống ngày 2 lần +
Levofloxacin 500 mg uống ngày 1 lần
trong 7 ngày

Hoặc

PPI liều tiêu chuẩn uống ngày 2 lần +
Amoxicillin 1g uống ngày 2 lần +
trong 5 ngày

sau đó là

PPI liều tiêu chuẩn uống ngày 2 lần +
Clarithromycin 500 mg uống ngày 2 lần +
Tinidazole 500 mg uống ngày 2 lần
trong 5 ngày.

BS. ĐỒNG NGỌC KHANH -  BV Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Lược dịch từ:

1-Treatment of Helicobacter pylori infection 2010. O'Connor A, Gisbert JP, McNamara D, O'Morain C. Khoa Tiêu Hóa, BV Adelaide và Meath Hospital, Tallaght, Dublin Ireland. © 2010 Blackwell Publishing Ltd. PMID: 21054653 [PubMed - in process]

2-Eradication of Helicobacter pylori: A Clinical Update

Marco Romano, MD and Antonio Cuomo, MD (2004)